Konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2022"

Letošní 42. konference WTA CZ - "Sanace a rekonstrukce staveb" bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí:

 • Sanace a ochrana dřeva
 • Povrchové úpravy
 • Přírodní a umělý kámen
 • Sanace a ochrana zdiva
 • Sanace a ochrana betonu
 • Fyzikálně-chemické zásady
 • Analýza únosnosti staveb
 • Hrázděné a roubené stavby
 • Požární ochrana
 • Ocel a sklo

Nosným tématem konference bude aktuálně probírané téma Příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce. Green deal pojednává o opatřeních, která mají zajistit snížení emisí skleníkových plynů v EU. Hlavním cílem "zelené dohody" je do roku 2050 přeměnit Evropu na uhlíkově neutrální.

V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Důležité termíny:

 • Přihlášení a zaslání abstraktu: 30. 6.2022

 • Dodání kompletních příspěvků : 9. 9. 2022

 • Platby: 14. 10. 2022

 • Konání konference: 10. - 11. 11. 2022

Chcete se zúčastnit?

Účastnické poplatky na konferenci:

Publikující autor s aktivní účastí
s prezentací příspěvku, účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

2 500 Kč

Posluchač – nečlen WTA CZ

účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

4 000 Kč

Posluchač – člen WTA CZ

účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

3 500 Kč

ČKAIT, úřady, obce, pracovníci NPÚ, studenti

účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

2 000 Kč

Pouze společenský večer
účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

1  500 Kč

Publikující autor aktivní účastí

s prezentací příspěvku, účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

3 000 Kč

Posluchač - nečlen WTA CZ
účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

4 700 Kč

Posluchač - člen WTA CZ

účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

4 000 Kč

ČKAIT, úřady, obce, pracovníci NPÚ, studenti

účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

2 500 Kč

Pouze společenský večer

účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

1 500 Kč

*pozn. ceny jsou uvedeny vč. 21 % DPH

Účastnický poplatek uhraďte převodem na běžný účet pořadatele u ČSOB, číslo běžného účtu 111 044 081/0300, variabilní symbol
122200000, specifický symbol (zaslán v rámci potvrzovacího emailu o registraci), konstantní symbol 308. U převodu prosíme o uvedení jména účastníka.


Firemní přihláška:

V rámci konferencí WTA CZ a CRRB nabízíme také poskytnutí propagačních služeb firmám. Jedná se o:

 • Firemní propagační přednášku v rámci konference WTA CZ
 • Firemní inzerci v konferenčním sborníku
 • Prezentaci firmy v přímé návaznosti na přednáškovou místnost, která bude přístupna po celou dobu konference
 • Distribuci firemních předmětů​

Pokyny pro psaní příspěvku

Příspěvky prezentované v rámci konference budou zveřejněny ve sborníku konference.

Spolupráce

Konference se koná ve spolupráci:

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Česká stavební společnost z.s
 • ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 • VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 • Národní památkový ústav
 • Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Konference se koná pod záštitou:

 • rektora Vysokého učení technického v Brně, doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M.,

 • děkana fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA, dr. h.c.,

 • Národního památkového ústavu, reprezentovaného Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

 • Ministerstva průmyslu a obchodu, reprezentovaného ministrem Ing. Jozefem Síkelou,

 • Ministerstva kultury, reprezentovaného ministrem Mgr. Martinem Baxou.


Mediální partneři:

© CRRB 24th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!